ÖPPETTIDER

 Måndag-Torsdag 07-16
Fredag 07-14

 

Tel: 0480 - 282 40
Fax: 0480 - 280 53


 

Beställning av förtryckta varnings-, skeppnings- och symboletiketter.

 
Varningsetiketter
ADR Pappersetikett, IMDG plastetikett 100 x 100 mm. Etiketterna nedan är normalt lagervara men vi kan även ta fram andra varningsetiketter på beställning. Ange antal rullar (1000 ex/rulle). Priser exkl moms och frakt.
Antal   Beskrivning Pris
ADR 1.4 Explosiva ämnen & föremål 368:-
ADR 2.1 Brandfarliga gaser 368:-
ADR 2.2 Ej brandfarliga, ej giftiga gaser 368:-
ADR 2.3 Giftig gas 368:-
ADR 3 Brandfarliga vätskor 368:-
ADR 4.1 Brandfarliga fasta ämen 368:-
ADR 4.2 Självantändande ämnen 368:-
ADR 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 368:-
ADR 5.1 Oxiderande ämnen 368:-
ADR 5.2 Organsiska peroxider 368:-
ADR 6.1 Giftiga ämnen 368:-
ADR 6.2 Smittförande ämnen 368:-
ADR 8 Frätande ämnen 368:-
ADR 9 Övriga farliga ämnen & föremål 368:-
ADR LQ Limited Quantity 368:-
ADR UN UN 368:-
IMDG 2.0 Ej brandfarliga gaser 448:-
IMDG 2.1 Brandfarliga gaser 448:-
IMDG 3.0 Brandfarliga vätskor 448:-
IMDG 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 448:-
IMDG 4.2 Självantändande ämnen 448:-
IMDG 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 448:-
IMDG 5.1 Oxiderande ämnen 448:-
IMDG 6.1 Giftiga ämnen 448:-
IMDG 8 Frätande ämnen 448:-
IMDG 9 Övriga farliga ämnen & föremål 448:-


Skeppningsetiketter
Pappersetikett, 100 x 50 mm som trycks på radiantröd botten. Etiketterna nedan är normalt lagervara men vi kan även ta fram andra skeppningsetiketter på beställning. Ange antal rullar (1000 ex/rulle). Priser exkl moms och frakt.
Antal Art nr Beskrivning Pris
"Aktas" 130:-
"Glas" 130:-
"Hanteras varsamt, ömtåligt gods" 130:-
"Denna sida upp" 130:-
"Packsedel finns i förpackningen" 130:-
"Kylvara" 130:-
"Express" 130:-
"Frysvaror" 130:-


Symboletiketter
Pappersetikett. Etiketterna nedan är normalt lagervara men vi kan även ta fram andra symboletiketter på beställning. Ange antal rullar (1000 ex/rulle). Priser exkl moms och frakt.
Antal Art nr Beskrivning Pris
Glassymbol 74 x 98 mm, Svart tryck, vit botten. 140:-
Pilsymboler 74 x 98 mm, Svart tryck, vit botten. 140:-
"Fragile" 74 x 98 mm, rött tryck, vit botten. 140:-
Paraplysymbol 74 x 98 mm, Svart tryck, vit botten. 140:-
"Hanteras varsamt" Glassymbol 70 x 120 mm, Svart tryck, vit botten. 170:-
"Denna sida upp" Pilar 70 x 120 mm, Svart tryck, vit botten. 170:-
"Skyddas mot väta" Paraply 70 x 120 mm, Svart tryck, vit botten. 170:-
"Aerosols" 135 x 36 mm, Svart tryck, vit botten. 139:-

 Beställare
Namn:
Företag:
Adress:
Postadress:
Tel:
Fax:
E-mail:
Leveransadress (om annan än ovanstående)
Övrigt: